วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตให้การต้อนรับ ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการ ภาค 6 ปฎิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้อง CVM อาคาร R Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต