วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต