วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566นางสาวปิยะมาศชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารตามนโยบาย ด้านการศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต