วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ในโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามซึ่งจัดขึ้น ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต