วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ สุขาดี มีความสุข ณ ห้องประชุม cvm วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต