วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้วิทยาลัยอาชีวศึกษาฎเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดซอฟท์แวร์ปฏิบัติการแบบลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย Microsoft 365 Essential For Education in 2023

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้วิทยาลัยอาชีวศึกษาฎเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดซอฟท์แวร์ปฏิบัติการแบบลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย Microsoft 365 Essential For Education in 2023 ซึ่งใช้สำหรับการเรียนการสอน และการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ ประสานงานการจัดอบรมโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ฝ่ายวิชาการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 636 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต