วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอังคณา คุณความดีข้าราชการครู ร่วมพิธีวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอังคณา คุณความดีข้าราชการครู ร่วมพิธีวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต