วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยเทคนิคถลาง