วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดโครงการ พัฒนาทักษะกำลังคน กิจกรรมความรู้ในงานอาชีพ การดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อาคารครัวมาตรฐาน และ สนามบาสเกตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต