วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมรับชมการประกวด Miss Grand Phuket 2023 รอบ Final ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีคิดสู่อนาคตให้กับบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมรับชมการประกวด Miss Grand Phuket 2023 รอบ Final ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีคิดสู่อนาคตให้กับบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพสร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ อาคารยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต