วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึษาภูเก็ต สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้จากแผนกวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึษาภูเก็ต สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้จากแผนกวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต