วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมให้สัมภาษณ์รายการสด “NBT SOUTH ร่วมใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ในประเด็น “อาชีวศึกษา” ผลิตกำลังคน รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมให้สัมภาษณ์รายการสด “NBT SOUTH ร่วมใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ในประเด็น “อาชีวศึกษา” ผลิตกำลังคน รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยใช้การจัดการศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT Phuket ช่อง11) สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/j1ppgTl3GS/