วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1”

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1” ร่วมกับกรมพัฒนาแรงงาน ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต