วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา แผนกวิชาอาหาร และโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณโรงแรม อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต รีสอร์ท