วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการผ่านรูปแบบออนไลน์โดยมอบหมายให้ นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นตัวแทนร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย