วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดร.ปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ เตรียมการดำเนินโครงการภูเก็ต smart city การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ภูเก็ต smart city สำหรับนักเรียน MEP และ EP ในระดับ ปวช. 1 และปวส. 1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต