วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ รับมอบทุนการศึกษา “ทุนนี้เพื่อน้อง” จำนวน 40,000 บาท จากนางวิมลวรรณ เจริญ อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ ห้องบริหารงานทั่วไป อาคารปฎิพัทธ์