วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเข้ารับพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบลายผ้าพระราชทาน ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สืบสาน อนุรักษ์ และสร้างอัตลักษณ์ให้กับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต