วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต ร่วมฝึกซ้อมนักศึกษาตัวแทน จากแผนกวิชาการโรงแรม เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างในการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตร 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต