วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ต และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต