วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 นางอรทัย เตรียมเชิดติวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์พร้อมด้วยบุคลากรครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีการศึกษา 2567