วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณห้องประชุมราไวย์อาคาร R Phuket Hotel