วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำรับพรจากท่านผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต