วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ และคุณครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมจัดกิจกรรม Ice Breaking กิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคย และเริ่มการเรียนหลักสูตรอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต ให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN ROK TVET Mobility Program จาก 10 กลุ่มประเทศประเทศอาเซียน ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต