วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานปกครอง และคุณครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจัดการอบรม โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้ และตระหนักถึงโทษที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า จัดโดย ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมราไวย์อาคาร R Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต