วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 งานแนะแนวและจัดหางานวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ที่มีความประสงค์ยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. รายใหม่ ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต