วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาต่างๆซึ่งออกแบบพานไหว้ครูเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครู 13 มิถุนายน 2567