วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกิจกรรมคนตงห่อยกชั้นสืบสานประเพณี ครั้งที่ 11 สรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่ สุขกาย สุขใจ ตลอดปีเถาะ ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ บ้านชาเตอร์ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต