วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและนางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา และผู้ทรงวุฒิ ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ครั้งที่ 2 จำนวน 13 ราย และแนะนำแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้กับผู้เข้ารับการประเมินณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotelวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต