วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางส่งศรี ศรีเงินยวง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในฐานะตัวแทนผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยบุคลากรนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ครบรอบ 52 ปี สวท.ภูเก็ต 18 กรกฎาคม 2566 โดยมี นางพัชราภรณ์ ชุมสุข ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต