วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model”

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model” เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต