วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2566 ร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 7/2566 และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าของการบริหารงานภายในสถานศึกษา ตามระเบียบวาระที่ 4.4 ผลงานประจำเดือน สิงหาคม และกันยายน 2566 ณห้องประชุมกฤษณาชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต