วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และงานประชาสัมพันธ์ ร่วมนำเสนอการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และงานประชาสัมพันธ์ ร่วมนำเสนอการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต