วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ของแผนกวิชาต่างๆและพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้สมัครในการสอบสัมภาษณ์ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต