วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมถึงผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเกียรติคุณ อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต