วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เสน่ห์ชุมชนยนต์วิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาาบ๋าภูเก็ต” ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
เสน่ห์ชุมชนยนต์วิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาาบ๋าภูเก็ต”
ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต