วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ดร.วิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมฟังการให้ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อจาก สถาบัน AIU ภาคใต้ เรื่องแนวทางการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ประเทศญี่ปุ่น รับฟังการบรรยาย ณห้อง CVM วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต