วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิด โครงการอบรม “ก้าวทัน Tax Junior” เตรียมความพร้อมสู่นักบัญชีภาษีอากร สมัยใหม่ โดยมี คุณฐาปรณ์ เจียรนันทพิสุทธ์ Regional Group Accounting Manager บริษัท โบ๊ทลากูนยอชต์ติ้ง จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการฯ

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิด โครงการอบรม “ก้าวทัน Tax Junior” เตรียมความพร้อมสู่นักบัญชีภาษีอากร สมัยใหม่ โดยมี คุณฐาปรณ์ เจียรนันทพิสุทธ์ Regional Group Accounting Manager บริษัท โบ๊ทลากูนยอชต์ติ้ง จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการฯ และดำเนินงานโดย นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาการบัญชี ควบคุมและรับผิดชอบรายวิชาโดย นายจารึก ศรีนาค ณ ห้องพรหมเทพ 641 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต