วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค จุดดำเนินการจังหวัดภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บริเวณเวทีกลางสพานหินตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต