วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม ควบคุมการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดย นางพัชนี บุญสัตย์ ภายใต้งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดระยอง