วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการตัดเย็บเสื้อสูทแฟชั่น” ที่ได้รับรางวัลชมเชย คะแนน 82.33 มาตรฐานเหรียญทองประเภททีมนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวส. แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการตัดเย็บเสื้อสูทแฟชั่น” ที่ได้รับรางวัลชมเชย คะแนน 82.33 มาตรฐานเหรียญทองประเภททีมนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวส. แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอควบคุมการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดย นายณัฎฐพันธ์ หิรัญเรือง ภายใต้งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดระยอง