วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย” ที่ได้รับรางวัลชมเชย 80 คะแนน มาตรฐานเหรียญทอง ประเภทเดี่ยว นางสาวน้ำทิพย์ นนทะภา นักเรียน ระดับชั้นปวช.

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย” ที่ได้รับรางวัลชมเชย 80 คะแนน มาตรฐานเหรียญทอง ประเภทเดี่ยว นางสาวน้ำทิพย์ นนทะภา นักเรียน ระดับชั้นปวช. ควบคุมการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดย
นายศรายุทธ ธารอำมฤต ภายใต้งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดระยอง