วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการ “ภูเก็ต smart city การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ภูเก็ต smart city” สำหรับนักเรียน MEP และ EP ในระดับ ปวช. 1 และปวส. 1 ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต