วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เข้าตรวจเยี่ยมการจัด การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ ดร.สุนทร พลรงค์ และคณะผู้บริหาร สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *