วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมกิจกรรม การสัมมนาวิชาชีพบัญชี “มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1” โดยมี ดร.พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนาฯ ผ่านระบบออนไลน์

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมกิจกรรม การสัมมนาวิชาชีพบัญชี “มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1” โดยมี ดร.พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนาฯ ผ่านระบบออนไลน์ ทั้ังนี้กิจกรรมสัมมนาฯ อยู่ภายใต้รายวิชา​ สัมมนาวิชาชีพบัญชี​ ระดับชั้นปวส.2 รับผิดชอบรายวิชาโดย นายจารึก ศรีนาค ณ ห้องพรหมเทพ 641 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต