วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กับ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ภายใต้โครงการแนวทางการประกอบอาชีพสมรรถนะสูง

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กับ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ภายใต้โครงการแนวทางการประกอบอาชีพสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ณ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต