วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อแสดงความยินดีกับคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ภายใต้งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อแสดงความยินดีกับคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ภายใต้งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดระยอง และ รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง รอบเช้า ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอชีวศึกษาภูเก็ต