วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับโรงแรม Rosewood Phuket และโรงแรม Hyatt Regency Phuket โดยมี ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต