วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมเรื่องบทบาทครูที่ปรึกษา และการให้คำปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภายใต้ “กิจกรรมจิตตปัญญาจากครูธรรมดา สู่จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู” ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องพรหมเทพ ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต