วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต(Big Day)โดยมี นายอนุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวังภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด